Contact us    NL/ EN

Dura Vermeer


ISO 27001 Implementatie

Dura Vermeer is als bouwbedrijf afhankelijk van automatisering. Voor haar klanten dient zij te voldoen aan bepaalde informatiebeveiligingseisen zoals de ISO 27001 normering. Dura Vermeer heeft ons gevraagd deze norm op een praktische manier te implementeren.
Neem contact met ons op!