Contact us    EN / NL

ISO 27001 implementatie

Dura Vermeer


Dura Vermeer is als bouwbedrijf afhankelijk van automatisering. Voor haar klanten dient zij te voldoen aan bepaalde informatiebeveiligingseisen zoals de ISO 27001 normering. Dura Vermeer heeft ons gevraagd deze norm op een praktische manier te implementeren.