Security officer as a service

De security officer is een belangrijke spil binnen een organisatie als het om cybersecurity gaat. Deze persoon zorgt dat beleid wordt opgesteld naar aanleiding van de risico’s van het bedrijf en monitort de toepassing van maatregelen. Ook is de security officer het eerste aanspreekpunt voor vragen of problemen op het gebied van informatiebeveiliging. Hoewel deze rol bij bedrijven op diverse manieren kan worden ingevuld, is het wel duidelijk dat deze er altijd moet zijn en op een passende manier moet worden ingezet. Voor veel MKB(+) organisaties is het niet logisch en/of haalbaar om hier iemand fulltime voor in dienst te hebben. Wij helpen deze bedrijven door het aanbieden van kundige en ervaren security officers die volledig flexibel kunnen worden ingezet. Dit kan onderdeel zijn van het security as a service pakket, maar ook als aparte dienst worden afgenomen om bijvoorbeeld een tijdelijk gat op te vullen of voor een aantal specifieke taken.

Taken

De security officer richt zich op de opzet en toepassing van beleid en processen/procedures binnen de organisatie. Onze security officers hebben kennis van en ervaring met ISO27001, NEN7510 en andere bekende frameworks en weten dit op een pragmatische manier in te zetten binnen de organisatie. Samen met de stakeholders bepalen we welke specifieke taken toegewezen zullen worden en wat de benodigde inzet zal zijn per maand/kwartaal om de gestelde doelen te bereiken. De security officer is het aanspreekpunt voor alles wat met cybersecurity te maken heeft en kan op basis van eigen kennis of met behulp van de technische afdeling van PuraSec ondersteunen bij allerlei vraagstukken.

Technische security officer

De technische security officer heeft naast kennis van beleid en processen/procedures ook hands-on ervaring met het technisch beveiligen van de IT-omgeving. Onze technische security officers hebben ervaring met vulnerability management, hardening, het uitvoeren van scans en pentesten en het inrichten van monitoring. Voor de technische security officers zal de focus meer liggen op de techniek, waarbij samen met de stakeholders wordt bepaald wat de werkzaamheden precies zullen zijn en hoeveel je gebruik wilt maken van deze inzet. De technische security officer wordt ondersteund door de beleidsafdeling van PuraSec waardoor jouw organisatie op alle gebieden van toegepaste kennis kan worden voorzien.

Virtuele security officer

Onze virtuele security officers bezitten alle benodigde kennis en ervaring en zijn op afstand in te zetten voor allerhande trajecten en vraagstukken. De virtuele security officers zijn gewoon in dienst van PuraSec en voldoen aan alle eisen. Wij hebben inmiddels ervaring opgedaan met ISO27001 implementaties, trainingen en het geven van technisch advies op afstand. Doordat deze activiteiten remote worden uitgevoerd biedt dit veel flexibiliteit wat een tijds- en kostenbeparing oplevert. Daardoor kan deze dienst op een zeer voordelige manier worden aangeboden, zonder dat dit impact heeft op de kwaliteit.