Contact us    EN / NL

Risk assessment

Het is niet eenvoudig om te bepalen wat er nodig is om je organisatie te beschermen tegen diverse risico’s op het gebied van informatiebeveiliging zoals ransomware aanvallen, phishing of het stelen van data door criminelen. Inzicht in risico’s en de relatie met de doelstellingen van de organisatie zijn essentieel om de juiste acties te definiëren en prioriteiten te bepalen. Een risk assessment helpt met het verkrijgen van dit inzicht zodat gestart kan worden met het verbeteren van de informatiebeveiliging, op een manier die bij de organisatie past.

Diensten

Om organisaties te helpen met het verkrijgen van inzicht in hun risico’s en het bepalen van prioriteiten op het gebied van informatiebeveiliging, voeren wij risk assessments uit. Het risk assessment is uit een aantal componenten opgebouwd, die op basis van de wensen en behoeften kunnen worden samengesteld.
Riskassessment

Inventarisatie

In de eerste fase van het risk assessment wordt een inventarisatie gemaakt van de (informatiebeveiligings-) doelstellingen van de organisatie en de mogelijke risico’s die deze doelen in gevaar kunnen brengen. Vervolgens gaan we gezamenlijk door een aantal mogelijke risico’s heen waarvan de kans en impact wordt bepaald, en een eerste aanzet wordt gegeven voor de risicobehandeling. De uitkomst van deze fase is een rapport met een uitwerking van de inventarisatie, en een advies voor te nemen vervolgstappen.

Riskassessment

Adviesaudit

De inventarisatie kan worden opgevolgd door een adviesaudit. Hierbij wordt een verdiepingsslag gemaakt op de gedefinieerde risico’s waarbij we verder ingaan op de (al dan niet) aanwezige maatregelen binnen de organisatie. Hiermee verifiëren we de inventarisatie en kunnen we concrete acties per risico bepalen die de kans of impact kunnen verlagen. De uitkomst van deze audit is een rapport met bevindingen en adviezen.

Riskassessment

Pentest

Naast de adviesaudit voeren wij altijd een pentest (technisch security onderzoek door een ethical hacker) uit. Hiermee kunnen we enerzijds benoemde risico’s verifiëren, of eventueel nieuwe risico’s blootleggen die nog niet bij de organisatie bekend zijn. Afhankelijk van de uitkomst van de inventarisatie bepalen we waar de focus ligt van de pentest. Dit kan betekenen dat we een verkenning doen van het aanvalsoppervlak, een of meer applicaties gaan testen, of het netwerk doorlichten. Een combinatie is ook mogelijk. Van de pentest leveren wij een rapportage op met bevindingen, een risico score en adviezen om de bevindingen te verhelpen.

Riskassessment

Bewustzijn

In aanvulling op de adviesaudit en pentest kan worden gekozen voor het uitvoeren van een phishing simulatie. Op deze manier kan worden getoetst in hoeverre medewerkers voldoende getraind zijn om een dergelijke mail te herkennen. Ook kunnen wij op andere manieren oefeningen of trainingen uitvoeren om het bewustzijn onder medewerkers te vergroten. Afhankelijk van de bepaalde risico’s en wensen bepalen we samen wat de beste aanpak is.

purasec-045.png

Onze aanpak

Wij werken op basis van diverse pakketten. Mocht u hier meer over willen weten, neem dan contact met ons op. Dan zullen we samen bekijken welk pakket het beste bij uw organisatie past.

Neem contact met ons op!